GARANTIJA

Koncerns TONDACH GLEINSTATTEN AG, atrašanās vieta Glejnshtatten pilsēta, Austrija, turpmāk Koncerns, piešķir pašu ražotiem keramiskiem dakstiņiem 33 gadu garantiju, sākot no pārdošanas brīža.
Garantijas termiņa laikā, Koncerns bezmaksas nomainīs visus keramiskos TONDACH dakstiņus, kuri neatbilst kvalitātei, ko nosaka EN 1304 standarts.

 Papildus garantija uz aukstumizturību.

Uz visu keramisko TONDACH dakstiņu ir piešķirama papildus garantija uz aukstumizturību.
Bojājumi, kas ir radušies stihisku postu, laika apstākļu anomāliju, nepareizas transportēšanas un iekraušanas-izkraušanas rezultātā, kā arī nelielas krāsu dažādības, nav īstas garantijas priekšmets.
 

  Īsta garantija ir derīga izpildot sekojošos nosacījumus:

        1. Rakstveida paziņojums Koncernam, zināmu dakstiņu defekta atklāšanas gadījumā, ar obligātu dokumentu pielikumu, materiāla pirkšanas pavadzīmi un garantijas sertifikātu;
        2. Nepieciešama termiņa atvēlēšana Koncernam, defekta rašanās cēloņa novērtējumam;
        3. Keramisko dakstiņu profesionāli izpildīta montāža, saskaņā ar ražotāja tehniskajām rekomendācijām;
        4. Jumta seguma konstrukcijas izpilde saskaņā ar celtniecības standartiem un ražotāja tehnisko rekomendāciju prasībām;
        5. Tiesību realizācija no īstā garantijas sertifikāta, pēc to rakstiskā apstiprinājuma ar Koncernu.

TONDACH GLEINSTATTEN AG